Pimaticille hyvinvointia ja työkykyä Motiviren tukemana

Aloitimme Pimaticilla yhteistyön Motiviren kanssa viime syksynä, jolloin tarjosimme kaikille työntekijöillemme mahdollisuuden puolen vuoden laajaan hyvinvointivalmennukseen, jossa keskityttiin kokonaisvaltaisesti hyvinvoinnin parantamiseen kunkin henkilökohtainen tilanne huomioiden. Valmennukseen kuului yhteisiä luentoja, henkilökohtaisia valmentajatapaamisia sekä henkilökohtaisten hyvinvointisuunnitelmien ja tavoitteiden rakentamista. Tämän lisäksi saatiin myös ”raakaa dataa” Firstbeat-, InBody- sekä TULE-mittauksista sekä kyselyillä selvitetyistä voimavarakartoituksesta ja henkilöstötuottavuusindeksistä.

Valmennus startattiin syyskuussa puolipäiväisellä ”Kaikki yhdessä”-valmennuksella, johon jokainen työntekijä osallistui useampien päivien aikana noin 10 henkilön ryhmissä. Päivän aikana kävimme läpi hyvinvoinnin perusteita, joiden tukipilareina ovat ravinto, liikunta sekä palautuminen ja vastasimme myös voimavarakartoitukseen sekä HTI-kyselyyn, joka mittaa työkykyä, osaamista sekä motivaatiota. Valmennuksen päätteeksi kaikilla oli mahdollisuus käydä mittauttamassa kehonkoostumuksensa InBody-vaa’alla, josta saatiin tulokseksi kattava raportti kehon koostumuksesta mukaan lukien lihasrasva-diagnoosi, painodiagnoosi, lihas- ja nestetasapaino ja paljon muuta. Lisäksi kaikki halukkaat saivat mukaansa myös Firstbeat-laitteet, joilla saimme mitata muutaman viikon ajan stressitasoja, palautumista, fyysistä kuntoa kuin muitakin terveyteen liittyviä näkökohtia.

Firstbeat-mittausten aikaan seurasimme aikajanalle piirtyviä vihreitä ja punaisia pylväitä. Vihreät kertoivat palautumisesta ja punaiset taas stressitasosta. Mittaria pidettiin myös yöunien aikana, jolloin saatiin dataa myös unien laadusta. Laitteella oli myös mahdollista tehdä kuntotesti. Työpäivien aikana vitsailimme, keiden kanssa palaveeratessa käppyrät ovat punaisimmillaan ja kenen kanssa vihreimmillään. Myös viikonlopun riennoissa mittari oli mukana ja se antoi arvokasta tietoa, mitkä eri tekijät vaikuttivat negatiivisesti fyysiseen palautumiseen ja mitkä taas positiivisesti. Moni sai isoja oivalluksia siitä, mikä on hyväksi palautumiselle.

Firstbeat-mittausjakson jälkeen oli aika aloittaa henkilökohtaiset valmentajatapaamiset, joissa käytiin läpi mittauksen tulokset ja tehtiin henkilökohtainen suunnitelma sekä tavoitteet, joilla parantaa kokonaishyvinvointia. Toisilla suunnitelma keskittyi unen parantamiseen, joillakin ruokavalion parantamiseen tai liikunnan lisäämiseen, joillakin taas työn tekemisen tapojen muuttamiseen. Kun tavoitteet oli asetettu, alkoi jokaisen kohdalla itse hyvinvoinnin kohentaminen. Valmennuksen ajaksi Motivirellä oli verkossa valmennussivuillaan paljon materiaalia ja teoriaa hyvinvointisuunnitelmien tueksi, joita pystyi hyödyntämään niin paljon kuin tarve vaati.

Lokakuussa pidettiin taas yhteiset luennot, tällä kertaa TULE, eli tuki- ja liikuntaelinpainotuksella. Tämän jälkeen aloitettiin myös henkilökohtainen TULE-liikkuvuus- ja liikkeenhallintatestikokonaisuus, jossa tavoitteena oli saada mahdollisimman mukavalla ja oivalluttavalla tavalla mahdolliset haasteet tuki- ja liikuntaelimistössä selville ja tarjota näihin korjaavaksi työkaluksi mahdollisimman helppo ja arkeen mahtuva malli. Samassa yhteydessä oli mahdollisuus päästä taas käymään kehonkoostumusvaa’alla ja saada vertailudataa alkumittaukseen nähden, kuinka tehdyt muutokset olivat alkaneet vaikuttamaan kehossa.

Alkuvuodesta valmennus jatkui henkilökohtaisilla valmennuskerroilla, joissa käytiin läpi, miten hyvinvointisuunnitelman tavoitteita on saavutettu ja miten asioiden osalta on edetty ja saatiin lisävinkkejä sekä tsemppausta jatkaa toimenpiteitä oman hyvinvoinnin kasvattamiseksi. Puolen vuoden jälkeen aloituksesta aktiivinen valmennus alkoi olemaan maalissa ja oli vielä mahdollisuus päästä uudelleen kehonkoostumusmittarille ja lisäksi vastattiin voimavarakartoitukseen sekä HTI-kyselyyn.

Henkilöstöltä tuli valtavasti hyvää palautetta valmennuksesta. Erityisesti arvostettiin sitä, että asioita tarkasteltiin ja ratkaistiin kokonaisvaltaisesti sekä yksilöllisesti, eikä valmennus painottunut pelkästään ruokavalioon tai liikuntaan vaan monipuolisesti myös lepoon, palautumiseen ja esimerkiksi työskentelytapoihin. Joku sai signaalin ottaa yhteyttä terveydenhuoltoon, ja sitä kautta ratkesi monta vaivannutta asiaa. Moni sai otettua arkeensa uusia rutiineja, niin pieniä kuin isojakin. Pienet oivallukset ovat parhaimpia, sillä isompikin muutos saadaan aikaiseksi pienillä määrätietoisilla askeleilla.