Yritys

Historian merkkipaalut

1970

1973

Tapio Heino ja Martti Pulli perustavat Pimatic Oy:n. Alkusysäys Pimaticin perustamiseen syntyi edullisen kilpailutilanteen lisäksi Heinon harmitellessa ulkomailta tulevien osien pitkää toimitusaikaa. Tuolloin Suomessa ei juurikaan valmistettu pneumatiikan laitteita, minkä vuoksi tuontiosien toimitusaika saattoi venyä viikkohin ja kuukausiin.

Pimaticin ensimmäiset tuotteet ja mutkikas alkutaival

1974

Pimatic Oy:n toiminta käynnistyy 14.2.
Huittisten kunta, tuolloinen kauppala, rakennutti 420:n neliömetrin vuokrahallin, joka valmistui kesäkuun alussa 1974, jolloin toiminta varsinaisesti voitiin käynnistää. ”Alussa oli vain Masa, minä, kynä ja paperi”, Heino kuvailee yrityksen alkuvaihetta.

Haloo? Onko siellä ketään?

1979

Vuonna 1979 Pimaticin palveluksessa työskenteli 30 henkilöä. Samana vuonna paineilmasylintereitä ja -venttiileitä kutakin valmistettiin n. 10 000 kappaletta.

1980

1980

Vuonna 1980 hankittiin ensimmäinen CNC-sorvi, jolloin tuotanto siirtyi uuteen aikakauteen valmistustekniikassa. ATK-laitteet tekivät tuloaan. Käyttöön otettu uudisrakennus mahdollisti työntekijämäärän kasvattamisen 45:een.

Sokeritehtaan äärimmäisen tärkeä osa hajosi – Pimatic riensi apuun

 

1983

Mancon Oy:stä tulee yrityksen uusi omistaja.
Kauppalehti kirjoitti tuoreeltaan, että porilaisen Mancon Oy:n ympärille muodostunut 15 pienen ja keskisuuren teollisuusyrityksen niin kutsuttu Macon-ryhmä laajentaa voimakkaasti vientiin.

Pimatic suomalaisen tuotannon edelläkävijänä

1986

Mancon ostaa M-Tek Oy:n ja Tamhydro Oy:n.
Tasaisesti laajennetutkin toimitilat kävivät varsin nopeasti ahtaiksi. Huittisissa teollisuus kehittyi väkevästi 1980-luvun puolivälissä. Pimaticin 1 700 neliömetrin kiinteistöä ryhdyttiin muuttamaan pienteollisuustaloksi, kun Pimatic muutti niin sanottuun Glassonin halliin vuonna 1986. Uuteen 3 800:n neliömetrin halliin siirtyivät senhetkiset 50 työntekijää.

"Suurin ansio on Martti Pullilla"

1987

M-Tek Group perustetaan, ja Pimatic siirtyy 100-prosenttisesti sen omistukseen.

1990

1991

Lama puraisi kaikkia suomalaisia teollisuusyrityksiä 1990-luvulla, yksiä pahemmin kuin toisia. Myöskään Pimatic ei välttynyt talouden laskusuhdanteen vaikutuksilta, mutta Lauttakylällä tuotanto jatkuu edelleen vielä 30 vuotta myöhemminkin.

"Olen aina vierastanut jäykkiä organisaatioita"

1993

Merkittävä virstanpylväs Pimaticin tuotannossa oli kaavarioskillaattorin kehitys. Uusi laite sai nopeasti hellittelynimen: Oskari. Kaavarioskillaattoria käytetään paperikoneissa, ja Huittisista katsottuna lähin Oskari on Raumalla. Oskari parantaa paperin laatua pitämällä paperikoneen telan puhtaana.

1995

Berendsen ostaa M-Tek Groupin ja samalla
M-Tek Oy:n, Tamhydro Oy:n, Pimatic Oy:n
ja JKV Hydrauliikka Oy:n.
Yrityksen perustaja Tapio Heino kertoo, että silloin oli vahva ilmapiiri, että koko tuotanto siirtyisi Tanskaan: ”Minultakin kysyttiin, että mitä luulet? Vastasin kyselijöille, että luuletteko, että huittislaiset saadaan muuttamaan Tanskaan? Kaikki se tieto, mitä yrityksellä on, on niiden ihmisten päässä, ketkä siellä ovat töissä. Eivät he lähde”

Oskari

2000

2000

Hexacon / Dacke Hydraulic ostaa teollisen liiketoiminnan Berendseniltä ja vaihtaa konsernin nimeksi Polarteknik PMC Oy AB.

Kaikki alkaa uskottavuudesta – Pimatic osoittautui luotettavaksi toimijaksi

2005

Sequlah III L.P. ostaa Hexacon Automationin ja nimeää sen uudelleen Dacke PMC AB:ksi.

Mitä on pneumatiikka?

2009

Dacke PMC AB vaihtaa nimekseen PMC Group AB, ja suomalainen yritys vaihtaa samana vuonna nimekseen PMC Polarteknik Oy Ab.

Vaativat olosuhteet synnyttävät parhaat osat

2010

Pimatic on mahdollistanut muidenkin menestystä

2016

Nordstjernan AB ostaa PMC Group AB:n ja järjestelee PMC Polarteknikin liiketoiminnan uudelleen kahdeksi yhtiöksi, jotka ovat PMC Hydraulics Oy ja PMC Polarteknik Oy. Uudelleenjärjestelyyn kuuluvat myös pneumatiikkaan ja ovijärjestelmiin liittyvä liiketoiminta.

"Mikä on ympäristöystävällisempää, kuin suunnitella 40 vuotta kestävä tuote?"

2018

Polarteknik Oy yhtiöitetään Pimatic Oy:ksi, joka vastaa pneumatiikan liiketoiminnasta, sekä Polarteknik Oy:ksi, joka vastaa edelleen ovijärjestelmistä.

 

2020

Pimatic on eloisa osa huittislaista työ- ja paikallisyhteisöä

2020

Keväällä 2020 Pimaticin toimitusjohtajana väistynyt Tomi Ojala sanoo, että energiatehokkuus ja ympäristöarvot ovat entistä korostuneempia. Pimaticin toimitusjohtajana Ojalaa seuraa Mika Virtanen 1.2.2020 alkaen. ”Meillä on edelleen tuotannossa tuotteita, joiden elinkaaret ovat 30, jopa 40 vuotta. Mikä on sen ympäristöystävällisempää kuin suunnitella 40 vuotta kestävä tuote?” Polarteknikille siirtynyt Ojala sanoo.