Yritys

Tietosuojalausunto

 

1. Tietoja Pimatic Oy:stä

Pimatic Oy on johtava järjestelmäratkaisujen toimittaja pneumatiikan alalla. Kehitämme, valmistamme ja markkinoimme pneumaattisia komponentteja sekä alkuperäisille laitevalmistajille että kokoonpanijoille.

 

2. Tietoa Pimatic Oy:n tietosuojamenettelystä

Henkilötietojesi ja yksityisyytesi suojeleminen on meille tärkeää. Tämä tietosuojalausunto selventää, miten Pimatic Oy kerää, käyttää, jakaa ja muutoin käsittelee henkilötietojasi, jos olet Pimatic Oy:n asiakas, yhteistyökumppani, tai kun olet kiinnostunut tuotteistamme ja palveluistamme.  Voimme toimittaa täydentäviä tietosuojailmoituksia erityistapauksissa, kun keräämme tai käsittelemme henkilötietoja.  Nämä lisäilmoitukset tulisi lukea yhdessä tämän tietosuojalausunnon kanssa.

 

3. Pimatic Oy:n henkilötietojen käyttö ja käyttötarkoitukset

Pimatic Oy käyttää henkilötietoja Euroopan unionin yleisen tietosuoja-asetuksen (EU) 2016/679 (“GDPR”) mukaisesti sekä noudattaen muita sovellettavia henkilötietojen yksityisyyttä sääteleviä lakeja. Henkilötiedot ovat tietoja, joita voidaan käyttää luonnollisen henkilön tunnistamiseen, kuten nimi, työnimike, puhelinnumero ja muut yhteystiedot. Henkilötietoihin eivät sisälly tiedot, joiden avulla sinua ei enää voida tunnistaa, kuten salatut tiedot.

Pimatic Oy käyttää henkilötietoja seuraaviin tarkoituksiin:

  1. tarjotakseen, toimittaakseen, hallinnoidakseen ja ylläpitääkseen Pimatic Oy:n tuotteita ja palveluja asiakkaiden suostumuksella
  2. tarjotakseen tietoa Pimatic Oy:n liiketoimista, tuotteista ja palveluista, joita asiakkaat ja muut tahot meiltä pyytävät tarjouskilpailuihin osallistumista varten
  3. sisäisiä hallinnollisia tarkoituksia ja sisäisiä tilastoja varten sekä Pimatic Oy:n toiminnan parantamiseksi
  4. lähettääkseen tietoa Pimatic Oy:n liiketoiminnasta, aktiviteeteista ja tapahtumista
  5. noudattaakseen sovellettavia lakeja, sääntöjä ja viranomaisten päätöksiä.

Pimatic Oy käsittelee henkilötietoja vain, jos siihen on laillinen perusta. Pimatic Oy käsittelee henkilötietoja perustellun edun nojalla, kun yhtiö käyttää niitä yllä mainittuihin kohtiin 1) – 3). Perusteltu etu on pitää kontaktia asiakkaiden edustajien ja yhteistyökumppaneiden sekä mahdollisten tulevien asiakkaiden ja yhteistyökumppaneiden kanssa. Pimatic Oy:n perusteltu etu on myös käsitellä henkilötietoja hallinnollisia tarkoituksia ja sisäisiä tilastoja varten ja kun Pimatic Oy pyrkii parantamaan ja kehittämään toimintaansa.

Henkilötietoja voidaan käsitellä myös sillä perusteella, että henkilö on antanut suostumuksensa tällaiselle käsittelylle, esimerkiksi kun henkilö on rekisteröitynyt saadakseen Pimatic Oy:n tuoteinformaatiomateriaaleja tai jos henkilö ja Pimatic Oy:n jokin yksikkö ovat solmineet sopimuksen. Silloin kun Pimatic Oy:llä on laillinen velvoite käsitellä henkilötietoja, esimerkiksi kirjanpitoon liittyvien lakien osalta, silloin tämä laillinen velvoite on tietojen käsittelyn laillinen perusta.

Pimatic Oy:n toimintaan liittyen Pimatic Oy voi joissain tapauksissa saada yllämainitun kaltaisia henkilötietoja kolmansilta osapuolilta, joiden kanssa Pimatic Oy tekee yhteistyötä ja joilla on oikeus antaa tiedot Pimatic Oy:lle.

Pimatic Oy säilyttää henkilötietosi vain tarvittavan ajanjakson, kunnes niiden käyttötarkoitus on täytetty. Henkilötiedot poistetaan tai tehdään tunnistamattomaksi, kun niitä ei enää tarvita niihin tarkoituksiin, joita varten ne alunperin kerättiin.

 

4. Henkilötietojen siirto

Pimatic Oy voi sovellettavan lainsäädännön mukaisesti toimintansa puitteissa ja yllämainittuja käyttötarkoituksia varten jakaa henkilötietoja Pimatic Oy:n sisällä ja kolmansille osapuolille, joiden kanssa Pimatic Oy tekee yhteistyötä.

Kaikki Pimatic Oy:n sisäiseen toimintaansa käyttämät hallintojärjestelmät ja tukivälineet eivät sijaitse paikallisesti Pimatic Oy:n pohjoismaisissa toimipisteissä eikä niitä hallinnoi pelkästään Pimatic Oy:n henkilökunta. Joissain tapauksissa, esimerkiksi tilauksiin vastatessa sekä lähetysluetteloita ja laskuja hallinnoidessa Pimatic Oy käyttää hallinnollisia tukivälineitä ja järjestelmiä, jotka vaativat, että niiden toimittaja tallentaa tai muulla tavalla käsittelee henkilötietoja.

Näin ollen Pimatic Oy:n toimintaan liittyviä henkilötietoja voidaan siirtää Euroopan talousalueen (ETA) ulkopuolisiin maihin tai säilyttää niissä.  Tällaisen siirron on tapahduttava sovellettavaa lainsäädäntöä noudattaen, ja se vaatii, että kyseessä oleva maa takaa asianomaisen tietosuojan tai että muut takuut, kuten esimerkiksi standardinomaisten sopimusehtojen käyttö, riittävät lailliseen siirtoon.

 

5. Turvatoimet

Pimatic Oy toteuttaa kaikkia tarvittavia ja mielekkäitä teknisiä ja organisatorisia toimenpiteitä suojatakseen henkilötietojasi luvattomalta käytöltä, paljastumiselta, muutoksilta tai tuhoutumiselta. Pimatic käyttää toiminnassaan useita fyysisiä ja teknisiä rajoituksia henkilötietoihin pääsyyn, esimerkiksi teknisiä pääsykontrollijärjestelmiä, palomuureja, vahingollisten ohjelmakoodien suojaa, varmuuskopiojärjestelmiä ja muita verkkoturvallisuustoimenpiteitä sekä mahdollisuutta käyttää turvatoimenpiteenä henkilötietojen salakirjoitusta ja anonyymiksi tekemistä. Jos Pimatic Oy palkkaa kolmatta osapuolta edustavan yhteistyökumppanin tukemaan Pimatic Oy:n toimintaa, Pimatic Oy varmistaa, että kumppani soveltaa vastaavia teknisiä ja organisatorisia turvatoimia ja että henkilötietoja käytetään vain Pimatic Oy:n ohjeiden mukaan ja yhtiön suostumuksella.

 

6. Henkilötiedot ja sosiaalinen media

Pimatic Oy käyttää verkostoja ja sosiaalisen median alustoja ja palveluja, ja yhtiöllä on tällä hetkellä LinkedIn-, Facebook-, Twitter- ja YouTube-tilit, joilla tiedotamme Pimatic Oy:n toiminnasta.  Otathan huomioon, että tiedot, joita tuot esille jonkin yllämainitun sosiaalisen median ja Pimatic Oy:n tilin kautta, voivat tulla julkisiksi muille verkkosivun vierailijoille ja yleisölle. Mainitut palvelut myös soveltavat omia käyttöehtojaan, jotka sinun tulee ottaa huomioon käyttäessäsi niitä.

 

7. Pyynnöt henkilötietorekisteriotteesta ja oikeus tietojen oikaisuun jne.

Sinulla on oikeus saada tietoa Pimatic Oy:n rekisteröimistä ja käyttämistä henkilötiedoista, käytettyjen henkilötietojen alkuperästä, käyttötarkoituksesta ja tietojen vastaanottajasta tai vastaanottajaryhmistä, joille henkilötietoja on jaettu tai saatetaan jakaa, ja mahdollisuuden mukaan henkilötietojen säilyttämisen kestosta (“henkilötietorekisteriote”). Pyydettäessä Pimatic Oy antaa tiedot, jotka Pimatic Oy:n on annettava lain nimissä. Rekisteriotepyynnön on oltava kirjallinen ja allekirjoitettu.

Kuka hyvänsä voi huomatessaan, että Pimatic Oy:n rekisteröimät henkilötiedot ovat vanhentuneita, sopimattomia tai lainvastaisesti käytettyjä, pyytää että Pimatic Oy korjaa, estää tai poistaa ne.

Tietyissä tapauksissa voit myös pyytää, että tiettyä käyttöä rajoitetaan, tai pyytää että henkilötietoja annetaan järjestyneessä, yleisesti käytetyssä ja konelukumuodossa (tiedonsiirto).

Henkilö, joka on antanut luvat tietojensa tiettyyn käyttöön, voi milloin tahansa perua suostumuksensa ottamalla yhteyttä Pimatic Oy:hyn.  Suostumuksen perumisen tapauksessa Pimatic Oy lopettaa suostumuksen kohteena olleen käytön.

Tässä osassa mainitut pyynnöt tulee lähettää Pimatic Oy:lle alla olevaan osoitteeseen.

 

8. Muutokset Pimatic Oy:n tietosuojamenettelyyn

Pimatic Oy:n tietosuojamenettelyyn voidaan tehdä muutoksia. Jos Pimatic Oy:n tietosuojaan tehdään muutoksia, joista seuraa muutoksia henkilötietojesi käsittelyssä, Pimatic Oy ilmoittaa näistä muutoksista asiaankuuluvalla tavalla, esimerkiksi sähköpostitse.

 

9. Yhteystiedot

Jos sinulla on kysymyksiä tai asiaa Pimatic Oy:n tietosuojasta, ota meihin yhteyttä

kirjeitse:
Pimatic Oy
IT päällikkö Jarmo Koski
Klaavolantie 1
32700 Huittinen
SUOMI

tai sähköpostilla:
jarmo.koski@polarteknik.fi